Пещера "Магурата"

Една от малкото пещери в Европа, в които могат да се видят древни скални рисунки е Магурата в северна България. Пещерата е и една от най-големите в страната като до момента от нея са проучени галерии с обща дължина от над 2500 метра. Най-голямата зала в пещерата е с колосални размери – дълга е 128 метра, широка е повече от 50м и е висока около 20 метра. В пещерата се срещат фантастични образувания от сталактити ( минерална формация спускаща се от тавана на пещерата), сталагмити (минерално струпване издигащо се от пода на пещерата) и сталактони ( колона от тавана до пода на пещерата образувана от сливането на сталактит и сталагмит или от сталактит достигнал пода).

Някои от тези образувания впечатляват с красотата и размерите си. "Големият сталактон" е висок над 20 метра и е с диаметър от 4 метра. "Падналият бор" пък е най-големия сталагмит в България. Дълъг е над 11 метра и има диаметър от 6 метра.

Но това, което прави пещерата уникална са праисторическите скални рисунки. Те са рисувани с прилепово гуано (изпражнения). Рисунките са многопластови и са създавани в различни епохи – Паеолита, Неолита, началото на ранната Бронзова епоха. Най-старите рисунки са на 7000 години. В пещерата има над 750 рисунки, които представят религиозни ритуали, ловни сцени, животни и други. В една от залите е открит Слънчев календар от късната Медна епоха и ранната Бронзова епоха. Той е разделен на 10 месеца и 366 дни с отбелязани зимното и лятното слънцестоене и пролетното и лятното равноденствие.

публикувано от:
Дивайн - България

Последни